Pranešimai

TŪKSTANTĮ TONŲ SVERIANTYS ŽODŽIAI

ADELĖ IR JOS ŽMOGUS ,,IŠ DIEVO''

(F0) VIDINĖS TĖKMĖS ĮSIKLAUSIUSI